Våra tjänster

 

 

Nya Industrilogik erbjuder tjänster kring utvecklings- och beställarprocessen för säkerhetskritiska system, särskilt delar som kan automatiseras och delar där formella metoder kan användas.

 

Vi har erfarenhet från flera områden där säkerhet och effektivitet är viktiga, men främst har vi arbetat med säkerhetskritiska system inom järnvägsområdet.

 

Vi tar utredningsuppdrag där vi ser över hela eller delar av er utvecklingsprocess och föreslår hur delar kan automatiseras så att processen blir säkrare, effektivare och mer generisk. Som en naturlig del ingår ofta att tydliggöra säkerhetsargumentationen för delar av processen.

 

Vi tar projektledningsuppdrag inom området och utför verifiering och validering av enskilda system, såväl hårdvaru- som mjukvarubaserade system.

 

Vi ger även kurser inom området formella metoder och säkerhetskritiska system för er som vill få en orientering om området eller vill höja era medarbetares kompetens på området.

 

Nya Industrilogik © 2009

English