English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formella metoder

 

 

Formella metoder är ett samlingsnamn för olika matematiskt baserade metoder som kan användas vid framtagandet av tekniska system. Formella metoder kan användas för specificering, verifiering, validering, simulering, testfallsgenerering, kodgenerering med mera.

 

Formella metoder leder till att olika aktiviteter kan utföras med större precision, större täckning och högre effektivitet än med motsvarande manuella metoder.

Vi på Nya Industrilogik har lång erfarenhet av att kombinera formella metoder med traditionella metoder på ett sådant sätt att alla metoder kommer till sin rätt.

 

 

 

 

 

Nya Industrilogik © 2009