English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Nya Industrilogik!

 

 

Nya Industrilogik är ett konsult- och produktföretag inriktat på processutveckling och kvalitetssäkring för säkerhetskritiska system. Vi riktar oss till såväl leverantörer som beställare av säkerhetskritiska system.

 

Vi är specialister på verifiering och validering med hjälp av formella metoder, men vi arbetar även med mer traditionella metoder. 

 

Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att skapa en utvecklingsprocess eller beställarprocess som på bästa tänkbara sätt kombinerar manuella metoder med automatiska metoder och programvara som är ”state-of-the-art”.

 

 

 

 

 

Nya Industrilogik © 2009